Cyndi Lauper hosts GRAMMY noms – Courtesy

Cyndi Lauper hosts GRAMMY noms – Courtesy

Cyndi Lauper hosts GRAMMY noms – Courtesy

Cyndi Lauper hosts GRAMMY noms – Courtesy